User Tools

Site Tools


1453--qu-ng-ch-u-nh-h-ng-la-gi

Quảng Châu có thể là tên của các địa danh sau:

  • Quảng Châu, tên của một đơn vị hành chính (châu) thời cổ
  • Thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc
  • Xã Quảng Châu, thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
  • Xã Quảng Châu, thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
  • Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
  • Quân khu Quảng Châu, một trong bảy Quân khu của Quân đội Trung Quốc
  • Tháp Quảng Châu, tòa tháp truyền hình cao 600 mét tại Quảng Châu, Trung Quốc.
  • Lớp tàu khu trục Quảng Châu (Tên hiệu NATO: Lớp Lư Dương I), là một lớp tàu khu trục tên lửa đa chức năng được xây dựng bởi Trung Quốc.
1453--qu-ng-ch-u-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)