User Tools

Site Tools


1465--ph-c-i-b-c-i-la-gi

Phước Đại là một xã, huyện lị của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

  • Trường Tiểu học Phước Đại A, thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại
  • Trường Tiểu học Phước Đại B, thôn Ma Hoa, xã Phước Đại
  • Trường Trung học phổ thông Bác Ái, thôn Tà Lu1, xã Phước Đại
  • Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại
  • Trường mẫu giáo Phước Đại, Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại
  • Trường mầm non Hoa Mai, Thôn Tà Lú 1 xã Phước Đại

Quốc lộ 27B

Theo quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận, Phước Đại sẽ trở thành đô thị loại 5, thị trấn huyện lị của huyện Bác Ái vào năm 2016[1]

  1. ^ [1] Đồ án quy hoạch tổng phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
1465--ph-c-i-b-c-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)