User Tools

Site Tools


1485--c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-moldavia-pridnestrovia-la-gi

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia Pridnestrovia (Transnistria) là một thực thể chính trị nằm giữa hai quốc gia Moldova và Ukraina. Đây là thực thể chính trị Xã hội chủ nghĩa duy nhất còn tồn tại ở châu Âu.

Dữ liệu khí hậu của Cộng hòa xô viết Moldavia-Pridnestrivia
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 0.7 2.3 7.8 16.5 22.5 25.8 27.4 27.3 23.0 16.1 8.6 3.3 15.11
Trung bình thấp, °C (°F) −6.1 −4.3 −0.7 5.1 10.3 13.8 15.5 14.7 10.3 5.3 1.3 −2.8 5.20
Giáng thủy mm (inch) 40
(1.57)
48
(1.89)
40
(1.57)
50
(1.97)
60
(2.36)
85
(3.35)
100
(3.94)
70
(2.76)
48
(1.89)
40
(1.57)
48
(1.89)
48
(1.89)
677
(26,65)
Số ngày giáng thủy TB 11 11 10 10 11 11 11 8 7 8 11 11 120
[cần dẫn nguồn]
1485--c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-moldavia-pridnestrovia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)