User Tools

Site Tools


1512--3045-alois-la-gi

Alois
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Wagner, J.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3045
Tên thay thế 1984 AW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7636278
Viễn điểm quỹ đạo 3.4928830
Độ lệch tâm 0.1165594
Chu kỳ quỹ đạo 2020.9321415
Độ bất thường trung bình 234.14105
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34458
Kinh độ của điểm nút lên 36.38583
Acgumen của cận điểm 332.57842
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Chu kỳ tự quay 3.753 ± 0.001 h
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

3045 Alois (1984 AW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1984 bởi Wagner, J. ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên Alois T. Stuczynski, the discoverer's grandfather [MPC 9479].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3045 Alois
  • Photometry of the 3045 Alois
1512--3045-alois-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)