User Tools

Site Tools


1513--3345-tarkovskij-la-gi

Tarkovskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 12 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3345
Đặt tên theo Andrei Tarkovsky
Tên thay thế 1982 YC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0082381
Viễn điểm quỹ đạo 2.9414369
Độ lệch tâm 0.1885374
Chu kỳ quỹ đạo 1422.0617715
Độ bất thường trung bình 153.99882
Độ nghiêng quỹ đạo 15.84611
Kinh độ của điểm nút lên 304.92779
Acgumen của cận điểm 194.56065
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0688
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

3345 Tarkovskij (1982 YC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1982 bởi Lyudmila Georgievna Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean. The asteroid được đặt tên sau tên the Russian filmmaker Andrei Tarkovsky (1932—1986).[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Volume 1. New York: Springer. tr. 279. ISBN 3540002383. 
  • Jet Propulsion Laboratory. “JPL Small-Body Database Browser - 3345 Tarkovskij”. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2008. 
1513--3345-tarkovskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)