User Tools

Site Tools


1515--2162-anhui-la-gi

Anhui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nankin, Trung Quốc
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1966
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2162
Đặt tên theo An Huy
Tên thay thế 1966 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.9514532
Viễn điểm quỹ đạo 2.5028826
Độ lệch tâm 0.1237961
Chu kỳ quỹ đạo 1214.0256791
Độ bất thường trung bình 148.11773
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04864
Kinh độ của điểm nút lên 128.64996
Acgumen của cận điểm 285.71648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

2161 Anhui (1966 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1966 ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Tên gọi lấy theo tên tỉnh An Huy

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2162 Anhui
1515--2162-anhui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)