User Tools

Site Tools


1517--3046-moli-re-la-gi

3046 Molière là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2029.6 ngày (5.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
1517--3046-moli-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)