User Tools

Site Tools


1522--2163-korczak-la-gi

Korczak
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2163
Đặt tên theo Janusz Korczak
Tên thay thế 1971 SP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5371319
Viễn điểm quỹ đạo 3.7391861
Độ lệch tâm 0.1915222
Chu kỳ quỹ đạo 2030.5366770
Độ bất thường trung bình 203.73841
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51098
Kinh độ của điểm nút lên 113.36176
Acgumen của cận điểm 265.98973
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

2163 Korczak (1971 SP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1971 ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Polish children's writer Janusz Korczak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2163 Korczak
1522--2163-korczak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)