User Tools

Site Tools


1524--1871-astyanax-la-gi

Astyanax
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1871
Đặt tên theo Astyanax
Tên thay thế 1971 FF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.0986625
Viễn điểm quỹ đạo 5.4637447
Độ lệch tâm 0.0345643
Chu kỳ quỹ đạo 4433.0007351
Độ bất thường trung bình 252.21346
Độ nghiêng quỹ đạo 8.58980
Kinh độ của điểm nút lên 145.76545
Acgumen của cận điểm 162.99695
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

1871 Astyanax (1971 FF) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1871 Astyanax
1524--1871-astyanax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)