User Tools

Site Tools


1526--2644-victor-jara-la-gi

2644 Victor Jara
Khám phá
Khám phá bởi Nikolai Stepanovich Chernykh
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Đặt tên theo Víctor Jara
Tên thay thế 1973SO2
Danh mục tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên JD 2 445 600,5
Cận điểm quỹ đạo 1,8119613 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.5285179 AU
Bán trục lớn 2.1701781 AU
Độ lệch tâm 0,1651867
Chu kỳ quỹ đạo 1167.7274389 d (3.20 a)
Độ bất thường trung bình 217.79821°
Độ nghiêng quỹ đạo 2,6803761°°
Kinh độ của điểm nút lên 347,2932314°
Acgumen của cận điểm 308,7616233°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 23 km
Suất phản chiếu 0.15
Cấp sao tuyệt đối (H) 13,80

2644 Victor Jara là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời ở hệ Mặt Trời. Ban đầu nó có tên là 1973 SO2.

2644 Victor Jara được phát hiện bởi nhà thiên văn học Nga Nikolai Stepanovich Chernykh ở Krym, ngày 22 tháng 9 năm 1973.

  • 2644 Victor Jara – 3D Orbit Diagram
  • Generate Ephemerides for 2644 Victor Jara
  • The Orbital Elements of 2644 Victor Jara
  • 2644 Victor Jara Physical Parameters
  • Discovery Circumstances
1526--2644-victor-jara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)