User Tools

Site Tools


1527--2956-yeomans-la-gi

Yeomans
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2956
Tên thay thế 1982 HN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5154471
Viễn điểm quỹ đạo 3.0154045
Độ lệch tâm 0.0903943
Chu kỳ quỹ đạo 1679.7375914
Độ bất thường trung bình 225.11404
Độ nghiêng quỹ đạo 2.86436
Kinh độ của điểm nút lên 112.40469
Acgumen của cận điểm 120.71409
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2956 Yeomans (1982 HN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Edward L. G. Bowell phát hiện vào ngày 28 tháng 4, năm 1982 ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Mỹ tên là Donald Keith Yeomans.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2956 Yeomans
1527--2956-yeomans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)