User Tools

Site Tools


1530--3651-friedman-la-gi

Friedman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3651
Tên thay thế 1978 VB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1353630
Viễn điểm quỹ đạo 2.6235620
Độ lệch tâm 0.1025860
Chu kỳ quỹ đạo 1340.6539993
Độ bất thường trung bình 237.60985
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31224
Kinh độ của điểm nút lên 71.75339
Acgumen của cận điểm 137.46736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

3651 Friedman (1978 VB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1978 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3651 Friedman
1530--3651-friedman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)