User Tools

Site Tools


1532--1872-helenos-la-gi

Helenos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1872
Đặt tên theo Helenus
Tên thay thế 1971 FG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.0493615
Viễn điểm quỹ đạo 5.5467681
Độ lệch tâm 0.0469423
Chu kỳ quỹ đạo 4454.2470875
Độ bất thường trung bình 299.38148
Độ nghiêng quỹ đạo 14.65158
Kinh độ của điểm nút lên 188.85186
Acgumen của cận điểm 113.36046
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

1872 Helenos (1971 FG) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1872 Helenos
1532--1872-helenos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)