User Tools

Site Tools


1535--2240-tsai-la-gi

Tsai
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2240
Tên thay thế 1978 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2,6496642
Viễn điểm quỹ đạo 3,6400376
Độ lệch tâm 0,1574595
Chu kỳ quỹ đạo 2.037,0351090
Độ bất thường trung bình 89,77902
Độ nghiêng quỹ đạo 0,84544
Kinh độ của điểm nút lên 60,74818
Acgumen của cận điểm 26,16360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0,0544
Cấp sao tuyệt đối (H) 11,80

2240 Tsai (1978 YA) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Đài Loan Tsai Changhsien (tiếng Trung phồn thể:蔡章獻, (Thái Chương Hiến) 1924–2009).

1535--2240-tsai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)