User Tools

Site Tools


1536--3349-manas-la-gi

Manas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3349
Tên thay thế 1979 FH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6463906
Viễn điểm quỹ đạo 2.8295118
Độ lệch tâm 0.0334413
Chu kỳ quỹ đạo 1654.7675093
Độ bất thường trung bình 128.72419
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24023
Kinh độ của điểm nút lên 58.67693
Acgumen của cận điểm 150.86386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3349 Manas (1979 FH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1979 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj.

"Manas" comes from the name of the hero of the Kyrgyz epic poem Epic of Manas.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3349 Manas
1536--3349-manas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)