User Tools

Site Tools


1539--1873-agenor-la-gi

Agenor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1873
Đặt tên theo Agenor
Tên thay thế 1971 FH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7648607
Viễn điểm quỹ đạo 5.7316619
Độ lệch tâm 0.0921068
Chu kỳ quỹ đạo 4391.5881569
Độ bất thường trung bình 24.62650
Độ nghiêng quỹ đạo 21.86109
Kinh độ của điểm nút lên 197.91100
Acgumen của cận điểm 356.94460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0386
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.50

1873 Agenor (1971 FH) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1873 Agenor
1539--1873-agenor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)