User Tools

Site Tools


1540--1974-caupolican-la-gi

Caupolican
Khám phá
Khám phá bởi C. Torres ngày exposures bởi S. Cofre và himself
Nơi khám phá University of Chile, Cerro El Roble Station
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1974
Đặt tên theo Caupolicán
Tên thay thế 1968 OE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8436330
Viễn điểm quỹ đạo 3.4792096
Độ lệch tâm 0.1005207
Chu kỳ quỹ đạo 2053.1562144
Độ bất thường trung bình 64.71985
Độ nghiêng quỹ đạo 10.22787
Kinh độ của điểm nút lên 168.36895
Acgumen của cận điểm 92.58679
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

1974 Caupolican (1968 OE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi C. Torres ngày exposures bởi S. Cofre và himself ở University of Chile, Cerro El Roble Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1974 Caupolican
1540--1974-caupolican-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)