User Tools

Site Tools


1541--2063-bacchus-la-gi

Các tiểu hành tinh Apollo, Venus và tiểu hành tinh vượt Sao Hỏa 2063 Bacchus (phát /ˈbækəs/ BAK-əs) was được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1977, bởi Charles T. Kowal ở Đài thiên văn Palomar. Tháng 3 năm 1996 các quan sát bằng radar các tiểu hành tinh đã được tiến hành ở Đài quan sát Goldstone dưới sự hướng dân của các nhà khoa học JPL Steven Ostro và Lance Benner, cho phép hướng dẫn một hình mẫu của đối tượng.[1] Các quan sát quang học đã được thực hiện bởi Petr Pravec, Marek Wolf, và Lenka Šarounová tháng 3 và tháng 4 năm 1996. Tiểu hành tinh có kích thước khoảng 1.11×0.53×0.50 km và có hình hai thùy. Nó được phân loại là một tiểu hành tinh loại Q. Tên lấy theo vị thần La Mã Bacchus.

  1. ^ Benner, L. A. M., R. S. Hudson, S. J. Ostro, K. D. Rosema, J. D. Giorgini, D. K. Yeomans, R. F. Jurgens, D. L. Mitchell, R. Winkler, R. Rose, M. A. Slade, M. L. Thomas, và P. Pravec. Radar observations of asteroid 2063 Bacchus. Icarus 139, 309-327 (1999)
1541--2063-bacchus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)