User Tools

Site Tools


1542--2241-alcathous-la-gi

Alcathous
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kowal, C.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2241
Tên thay thế 1979 WM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4,8560133
Viễn điểm quỹ đạo 5,5492071
Độ lệch tâm 0,0666198
Chu kỳ quỹ đạo 4.334,4140071
Độ bất thường trung bình 13,77955
Độ nghiêng quỹ đạo 16,60707
Kinh độ của điểm nút lên 267,98217
Acgumen của cận điểm 291,81199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0,0471
Cấp sao tuyệt đối (H) 8,64

2241 Alcathous (1979 WM) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1979, bởi Kowal, C. ở Palomar.

1542--2241-alcathous-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)