User Tools

Site Tools


1543--2747-esk-krumlov-la-gi

2747 Český Krumlov
Khám phá
Khám phá bởi Antonín Mrkos
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Đặt tên theo Český Krumlov
Tên thay thế 1953 FO1; 1975 EK5;
1977 SV2; 1977 TM3;
1977 TS7; 1980 DW;
1982 OM
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính (Hygiea family)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 7 năm 2004 (JD 2453200.5)
Cận điểm quỹ đạo 406.764 Gm (2.719 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 521.683 Gm (3.487 AU)
Bán trục lớn 464.223 Gm (3.103 AU)
Độ lệch tâm 0.124
Chu kỳ quỹ đạo 1996.646 d (5.47 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16.91 km/s
Độ bất thường trung bình 34.908°
Độ nghiêng quỹ đạo 5.821°
Kinh độ của điểm nút lên 345.022°
Acgumen của cận điểm 303.935°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 33 km[1]
Khối lượng ~3.3×1016 kg (ước tính)
Mật độ khối lượng thể tích ~2 ? g/cm³ (ước tính)
Hấp dẫn bề mặt 0.0088 m/s² (ước tính)
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0167 km/s (ước tính)
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu 0.0405 [1]
Nhiệt độ ~160 K
max: 243K (-31°C)
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

2747 Český Krumlov (tiếng Séc: [ˈtʃɛskiː ˈkrʊmlof]) là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi nhà thiên văn học Cộng hòa Séc Antonín Mrkos ở 1980. Nó được đặt theo thành phố lịch sử Cộng hòa Séc Český Krumlov.

  1. Supplemental IRAS Minor Planet Survey
1543--2747-esk-krumlov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)