User Tools

Site Tools


1544--3151-talbot-la-gi

Talbot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. G. Thomas
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3151
Đặt tên theo William Fox Talbot
Tên thay thế 1983 HF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3787061
Viễn điểm quỹ đạo 3.1453539
Độ lệch tâm 0.1387834
Chu kỳ quỹ đạo 1676.6446429
Độ bất thường trung bình 132.24317
Độ nghiêng quỹ đạo 19.52659
Kinh độ của điểm nút lên 212.56022
Acgumen của cận điểm 36.83189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

3151 Talbot (1983 HF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1983, bởi N. G. Thomas ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3151 Talbot
1544--3151-talbot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)