User Tools

Site Tools


1546--3451-mentor-la-gi

Mentor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3451
Đặt tên theo Mentor
Tên thay thế 1984 HA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.741675723748235
Viễn điểm quỹ đạo 5.453631590860683
Độ lệch tâm .06983172209946835
Chu kỳ quỹ đạo 4203.914891097285
Độ bất thường trung bình 290.6387213441019
Độ nghiêng quỹ đạo 24.6957021128504
Kinh độ của điểm nút lên 179.7538134953452
Acgumen của cận điểm 129.9658842141003
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.1

3451 Mentor (1984 HA1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3451 Mentor
1546--3451-mentor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)