User Tools

Site Tools


1548--3754-kathleen-la-gi

Kathleen
Khám phá
Khám phá bởi C. W. Tombaugh
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3754
Tên thay thế 1931 FM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8157866
Viễn điểm quỹ đạo 3.5016150
Độ lệch tâm 0.1085618
Chu kỳ quỹ đạo 2050.5064808
Độ bất thường trung bình 243.20935
Độ nghiêng quỹ đạo 8.45963
Kinh độ của điểm nút lên 110.57637
Acgumen của cận điểm 57.85545
Đặc trưng vật lý
Kích thước 53.23 km[1]
Chu kỳ tự quay 11.17 hr[1]
Suất phản chiếu 0.0624[1]
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.00[1]

3754 Kathleen (1931 FM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1931 bởi C. W. Tombaugh ở Flagstaff (LO).

It has a common Vành đai tiểu hành tinh albedo of 0.06,[2] và thus is 53 km in diameter.[1]

  1. ^ a ă â b c “JPL Small-Body Database Browser: 3754 Kathleen (1931 FM)”. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2008. 
  2. ^ Wm. Robert Johnston (28 tháng 6 năm 2003). “Asteroid albedos: graphs of data”. Johnston's Archive (personal web site). Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2008. 
  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
1548--3754-kathleen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)