User Tools

Site Tools


1552--3051-nantong-la-gi

Nantong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nam Kinh
Ngày khám phá 19 tháng 12 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3051
Đặt tên theo Nam Đồng
Tên thay thế 1974 YP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9262358
Viễn điểm quỹ đạo 3.2622732
Độ lệch tâm 0.2574993
Chu kỳ quỹ đạo 1526.2205970
Độ bất thường trung bình 58.31929
Độ nghiêng quỹ đạo 13.35157
Kinh độ của điểm nút lên 280.24397
Acgumen của cận điểm 93.56165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0752
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

3051 Nantong (1974 YP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 12 năm 1974 ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn thành phố Nam Kinh. Nó được đặt tên theo thành phố Nam Đồng.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3051 Nantong
1552--3051-nantong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)