User Tools

Site Tools


1553--3351-smith-la-gi

Smith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3351
Đặt tên theo Michael J. Smith
Tên thay thế 1980 RN1; 1959 TL; 1975 TM6; 1975 TO4; 1975 TX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.2357808
Viễn điểm quỹ đạo 3.8579270
Độ lệch tâm 0.2662002
Chu kỳ quỹ đạo 1942.5664054
Độ bất thường trung bình 168.46119
Độ nghiêng quỹ đạo 13.20657
Kinh độ của điểm nút lên 186.03415
Acgumen của cận điểm 181.94507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

33151 Smith (1980 RN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1980 bởi Edward Bowell từ Đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa, ở tây nam Flagstaff (Arizona).[1] 3351 được đặt theo tên của Michael J. Smith.

  • Asteroids list
  1. ^ w:es:(3351) Smith
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3351 Smith
1553--3351-smith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)