User Tools

Site Tools


1559--2244-tesla-la-gi

2244 Tesla
Khám phá[1]
Khám phá bởi Milorad B. Protić
Nơi khám phá Beograd, Nam Tư
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2244
Đặt tên theo Nikola Tesla
Tên thay thế 1952 UW1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Cận điểm quỹ đạo 2,31297117 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3,31 AU
Bán trục lớn 2,81385338 AU
Độ lệch tâm 0,17800580
Chu kỳ quỹ đạo 4,72 năm
Độ bất thường trung bình 290,22495271
Độ nghiêng quỹ đạo 7,82843154
Kinh độ của điểm nút lên 106,63547112
Acgumen của cận điểm 297,10021189
Đặc trưng vật lý
Kích thước đường kính 29 km[3]
Kiểu phổ C
Cấp sao tuyệt đối (H) 11,9

2244 Tesla là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1952 bởi Milorad B. Protić ở Beograd, Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư, bây giờ là Serbia. Nó được đặt tên theo tên nhà vật lý Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla (1856–1943).

1559--2244-tesla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)