User Tools

Site Tools


1560--3253-gradie-la-gi

Gradie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3253
Tên thay thế 1982 HQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8026258
Viễn điểm quỹ đạo 2.6936354
Độ lệch tâm 0.1981668
Chu kỳ quỹ đạo 1231.2059827
Độ bất thường trung bình 205.18672
Độ nghiêng quỹ đạo 7.42352
Kinh độ của điểm nút lên 60.22255
Acgumen của cận điểm 234.15276
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

3253 Gradie (1982 HQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1982 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3253 Gradie
1560--3253-gradie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)