User Tools

Site Tools


1562--3656-hemingway-la-gi

Hemingway
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3656
Đặt tên theo Ernest Hemingway
Tên thay thế 1978 QX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8958081
Viễn điểm quỹ đạo 2.5118337
Độ lệch tâm 0.1397631
Chu kỳ quỹ đạo 1194.9861567
Độ bất thường trung bình 91.78192
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81000
Kinh độ của điểm nút lên 314.87180
Acgumen của cận điểm 300.35694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3656 Hemingway (1978 QX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3656 Hemingway
1562--3656-hemingway-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)