User Tools

Site Tools


1564--2751-campbell-la-gi

2751 Campbell
Tên
Tên Campbell
Tên chỉ định 1962 RP
Phát hiện
Ngày phát hiện 7 tháng 9 năm 1962
Nơi phát hiện Đài thiên văn Goethe Link
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1739676
Bán trục lớn (a) 2.4064 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9877644 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8250356 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.73 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.48688°
Kinh độ (Ω) 246.53957°
Acgumen (ω) 201.70961°
Độ bất thường trung bình (M) 321.27797°

2751 Campbell là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.7152179 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1739676 và chu kỳ quỹ đạo là 1363.4843145 ngày (3.73 năm).[1]

Campbell có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.20184334 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 1.48689°.

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1962 ở Đài thiên văn Goethe Link.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2008. 
1564--2751-campbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)