User Tools

Site Tools


1565--2859-paganini-la-gi

Paganini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2859
Đặt tên theo Niccolò Paganini
Tên thay thế 1978 RW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9734293
Viễn điểm quỹ đạo 2.5038769
Độ lệch tâm 0.1184747
Chu kỳ quỹ đạo 1223.4286172
Độ bất thường trung bình 171.08269
Độ nghiêng quỹ đạo 3.55448
Kinh độ của điểm nút lên 165.38211
Acgumen của cận điểm 341.35038
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

2859 Paganini (1978 RW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj và được đặt tên theo nhà soạn nhạc người Ý Niccolò Paganini.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2859 Paganini
1565--2859-paganini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)