User Tools

Site Tools


1567--3054-strugatskia-la-gi

Strugatskia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3054
Tên thay thế 1977 RE7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 6 năm 2009
Cận điểm quỹ đạo 2.4379000
Viễn điểm quỹ đạo 3.7478304
Độ lệch tâm 0.2117665
Chu kỳ quỹ đạo 1986.7349022
Độ bất thường trung bình 315.20846
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07922
Kinh độ của điểm nút lên 146.27373
Acgumen của cận điểm 188.50539
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0845
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.30

3054 Strugatskia (1977 RE7) là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở Nauchnyj ngày 11 tháng 9 năm 1977.[1] Nó được đặt theo tên The Strugatsky brothers, Soviet science fiction authors.

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns (ấn bản 5). Berlin; New York: Springer. tr. 251. ISBN 3-540-00238-3. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3054 Strugatskia
1567--3054-strugatskia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)