User Tools

Site Tools


1569--1979-sakharov-la-gi

Sakharov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1979
Đặt tên theo Andrei Sakharov
Tên thay thế 2006 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1366917
Viễn điểm quỹ đạo 2.6105373
Độ lệch tâm 0.0998152
Chu kỳ quỹ đạo 1335.7146652
Độ bất thường trung bình 321.17373
Độ nghiêng quỹ đạo 6.04619
Kinh độ của điểm nút lên 202.70288
Acgumen của cận điểm 221.25473
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

1979 Sakharov (2006 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. It is named in honour of a distinguished Russian physicist Andrei Sakharov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1979 Sakharov
1569--1979-sakharov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)