User Tools

Site Tools


1574--3457-arnenordheim-la-gi

Arnenordheim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3457
Đặt tên theo Arne Nordheim
Tên thay thế 1985 RA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6927702
Viễn điểm quỹ đạo 3.0133454
Độ lệch tâm 0.0561810
Chu kỳ quỹ đạo 1760.2092380
Độ bất thường trung bình 278.23123
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25020
Kinh độ của điểm nút lên 101.41286
Acgumen của cận điểm 211.34693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

3457 Arnenordheim (1985 RA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1985 bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Na Uy composer Arne Nordheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3457 Arnenordheim
1574--3457-arnenordheim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)