User Tools

Site Tools


1577--2071-nadezhda-la-gi

2071 Nadezhda là một tiểu hành tinh vành đai chính. It was được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Crimean Astrophysical Observatory. Nó được đặt theo tên Nadezhda Krupskaya (1869–1939) for her role as one of the creators thuộc Soviet public education system.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns (ấn bản 5). New York: Springer Verlag. tr. 168. ISBN 3540002383. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database
1577--2071-nadezhda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)