User Tools

Site Tools


1579--3257-hanzl-k-la-gi

3257 Hanzlík
Tên
Tên Hanzlík
Tên chỉ định 1982 GG
Phát hiện
Người phát hiện A. Mrkos
Ngày phát hiện 15 tháng 4 năm 1982
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1699596
Bán trục lớn (a) 2.2507829 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8682407 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6333251 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.38 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.55638°
Kinh độ (Ω) 30.40601°
Acgumen (ω) 275.34818°
Độ bất thường trung bình (M) 179.70801°

3257 Hanzlík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1233.3854838 ngày (3.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1579--3257-hanzl-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)