User Tools

Site Tools


1581--3357-tolstikov-la-gi

Tolstikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3357
Đặt tên theo Yevgeny Tolstikov
Tên thay thế 1984 FT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8385383
Viễn điểm quỹ đạo 3.2014183
Độ lệch tâm 0.0600799
Chu kỳ quỹ đạo 1916.9207607
Độ bất thường trung bình 197.74360
Độ nghiêng quỹ đạo 11.24789
Kinh độ của điểm nút lên 145.46232
Acgumen của cận điểm 61.62430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

3357 Tolstikov (1984 FT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

Was named in honour thuộc Yevgeny Tolstikov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3357 Tolstikov
1581--3357-tolstikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)