User Tools

Site Tools


1583--2755-avicenna-la-gi

Avicenna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2755
Đặt tên theo Avicenna
Tên thay thế 1973 SJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1159923
Viễn điểm quỹ đạo 3.5817795
Độ lệch tâm 0.2572562
Chu kỳ quỹ đạo 1756.3497899
Độ bất thường trung bình 64.39561
Độ nghiêng quỹ đạo 4.56587
Kinh độ của điểm nút lên 232.41951
Acgumen của cận điểm 149.61539
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2755 Avicenna (1973 SJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1973 bởi Chernykh, L. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2755 Avicenna
1583--2755-avicenna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)