User Tools

Site Tools


1584--2863-ben-mayer-la-gi

Ben Mayer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2863
Đặt tên theo Ben Mayer
Tên thay thế 1981 QG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5386990
Viễn điểm quỹ đạo 3.7827690
Độ lệch tâm 0.1968008
Chu kỳ quỹ đạo 2052.4866446
Độ bất thường trung bình 272.04499
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96745
Kinh độ của điểm nút lên 120.84743
Acgumen của cận điểm 221.35968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

2863 Ben Mayer (1981 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981, bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2863 Ben Mayer
1584--2863-ben-mayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)