User Tools

Site Tools


1586--3763-qianxuesen-la-gi

3763 Qianxuesen (tên chỉ định: 1980 TA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanjing, Trung Quốc, ngày 14 tháng 10 năm 1980. Nó được đặt theo tên Qian Xuesen, a Chinese scientist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 3001–4000
  • JPL Small-Body Database Browser
1586--3763-qianxuesen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)