User Tools

Site Tools


1588--2250-stalingrad-la-gi

Stalingrad
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2250
Đặt tên theo Volgograd
Tên thay thế 1972 HN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5894279
Viễn điểm quỹ đạo 3.7792177
Độ lệch tâm 0.1868199
Chu kỳ quỹ đạo 2075.5063443
Độ bất thường trung bình 51.33419
Độ nghiêng quỹ đạo 1.50936
Kinh độ của điểm nút lên 157.96311
Acgumen của cận điểm 173.83584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

2250 Stalingrad (1972 HN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được T. Smirnova phát hiện vào ngày 18 tháng 4, năm 1972 tại Đài vật lý thiên văn Crimean. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của thành phố Stalingrad, bây giờ thành phố này có tên là Volgograd.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2250 Stalingrad
1588--2250-stalingrad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)