User Tools

Site Tools


1589--2756-dzhangar-la-gi

Dzhangar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2756
Tên thay thế 1974 SG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2622406
Viễn điểm quỹ đạo 2.8422882
Độ lệch tâm 0.1136339
Chu kỳ quỹ đạo 1489.3162657
Độ bất thường trung bình 82.00657
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74264
Kinh độ của điểm nút lên 350.66850
Acgumen của cận điểm 20.15614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

2756 Dzhangar (1974 SG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974 bởi Chernykh, L. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2756 Dzhangar
1589--2756-dzhangar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)