User Tools

Site Tools


1591--2176-donar-la-gi

Donar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2176
Đặt tên theo Thor
Tên thay thế 2529 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7886127
Viễn điểm quỹ đạo 3.0744561
Độ lệch tâm 0.0487532
Chu kỳ quỹ đạo 1833.3311520
Độ bất thường trung bình 269.10294
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04442
Kinh độ của điểm nút lên 90.15189
Acgumen của cận điểm 180.13884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

2176 Donar (2529 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2176 Donar
1591--2176-donar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)