User Tools

Site Tools


1593--3360-syrinx-la-gi

(3360) Syrinx
Khám phá
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
R. Scott Dunbar
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo Syrinx
Tên thay thế 1981 VA
Danh mục tiểu hành tinh Apollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo 94.745 Gm (0.633 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 643.603 Gm (4.302 AU)
Bán trục lớn 369.174 Gm (2.468 AU)
Độ lệch tâm 0.743
Chu kỳ quỹ đạo 1415.980 d (3.88 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 15.981 km/s
Độ bất thường trung bình 95.185°
Độ nghiêng quỹ đạo 21.426°
Kinh độ của điểm nút lên 244.046°
Acgumen của cận điểm 62.026°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 1.8 km
Khối lượng ~8.4×1012 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ~0.0006 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ~0.0011 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.17
Nhiệt độ ~174 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

(3360) Syrinx (tên chỉ định 1981 VA) là một tiểu hành tinh Apollo và tiểu hành tinh cắt quan Sao Hỏa được phát hiện năm 1981. Nó đến gần Trái Đất khoảng 40 Gm 3 lần trong thế kỷ 21: 33 Gm năm 2039, 40 Gm năm 2070, và 24 Gm năm 2085.[1][2]

  1. ^ NeoDys
  2. ^ JPL Horizons; telnet version is more comprehensive
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3360 Syrinx
1593--3360-syrinx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)