User Tools

Site Tools


1594--2177-oliver-la-gi

2177 Oliver
Khám phá
Khám phá bởi C. J. van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Đặt tên theo Bernard M. Oliver
Tên thay thế 6551 P-L; 1971 QE;
1975 EP3; 1977 QS2;
1978 VD6
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo 432.510 Gm (2.891 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 523.420 Gm (3.499 AU)
Bán trục lớn 477.965 Gm (3.195 AU)
Độ lệch tâm 0.095
Chu kỳ quỹ đạo 2085.952 d (5.71 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16.63 km/s
Độ bất thường trung bình 32.410°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.536°
Kinh độ của điểm nút lên 51.875°
Acgumen của cận điểm 270.859°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 20.4 km
Khối lượng 8.9×1015 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0057? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0108? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.1279±0.034 [1]
Nhiệt độ ~154 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

2177 Oliver là một tiểu hành tinh được đặt theo tên Bernard M. Oliver, một nhà nghiên cứu ở Hewlett-Packard.

1594--2177-oliver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)