User Tools

Site Tools


1596--3361-orpheus-la-gi

Orpheus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carlos Torres
Nơi khám phá Cerro El Roble
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3361
Đặt tên theo Orpheus
Tên thay thế 1982 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 0.819 AU
Viễn điểm quỹ đạo 1.600 AU
Bán trục lớn 1.209 AU
Độ lệch tâm 0.323
Chu kỳ quỹ đạo 485.818 d
Độ bất thường trung bình 261.176°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.685?°
Kinh độ của điểm nút lên 189.603°
Acgumen của cận điểm 301.651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 19.03

3361 Orpheus (1982 HR) là một tiểu hành tinh Apollo, được Carlos Torres phát hiện vào ngày 24 tháng 4, năm 1982 tại Đài thiên văn Cerro El Roble. Độ lệch tâm quỹ đạo tiểu hành tinh này đi qua Sao Hỏa, Trái Đất, và phương pháp tiếp cận Sao Hỏa rất tốt.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3361 Orpheus
  • SOLEX (approach predictions)
1596--3361-orpheus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)