User Tools

Site Tools


1597--3563-canterbury-la-gi

3563 Canterbury
Tên
Tên Canterbury
Tên chỉ định 1985 FE
Phát hiện
Người phát hiệns Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin
Ngày phát hiện 23 tháng 3 năm 1985
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1763592
Bán trục lớn (a) 2.7944137 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3015931 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2872343 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.67 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.94642°
Kinh độ (Ω) 268.06744°
Acgumen (ω) 346.26888°
Độ bất thường trung bình (M) 284.82175°

3563 Canterbury là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.6828106 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1763592 và chu kỳ quỹ đạo là 1706.2179036 ngày (4.67 năm).[1]

Canterbury có vận tốc quỹ đạo trung bình là 17.81462866 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 6.94642°.

Thlà mộtsteroid was được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1985 bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin, both from University of Canterbury in New Zealand.[2][3]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2008. 
  2. ^ “People - Pam Kilmartin”. University of Canterbury. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2009. 
  3. ^ “People - Alan Gilmore”. University of Canterbury. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2009. 
1597--3563-canterbury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)