User Tools

Site Tools


1600--2970-pestalozzi-la-gi

Pestalozzi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2970
Đặt tên theo Johann Heinrich Pestalozzi
Tên thay thế 1978 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2359877
Viễn điểm quỹ đạo 3.0406713
Độ lệch tâm 0.1524987
Chu kỳ quỹ đạo 1565.2797303
Độ bất thường trung bình 294.30110
Độ nghiêng quỹ đạo 12.07903
Kinh độ của điểm nút lên 342.67288
Acgumen của cận điểm 77.10123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

2970 Pestalozzi (1978 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1978 bởi P. Wild ở Zimmerwald. Thlà mộtsteroid được đặt tên sau tên the Swiss pedagogue Johann Heinrich Pestalozzi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2970 Pestalozzi
1600--2970-pestalozzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)