User Tools

Site Tools


1601--3564-talthybius-la-gi

3564 Talthybius
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Đặt tên theo Talthybius
Tên thay thế 1985 TC1
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 751.491 Gm (5.023 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 812.459 Gm (5.431 AU)
Bán trục lớn 781.975 Gm (5.227 AU)
Độ lệch tâm 0.039
Chu kỳ quỹ đạo 4365.154 d (11.95 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 13.02 km/s
Độ bất thường trung bình 107.078°
Độ nghiêng quỹ đạo 15.492°
Kinh độ của điểm nút lên 23.871°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 68.9 km
Khối lượng 3.4×1017 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0193 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo 0.0364 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~122 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.0

3564 Talthybius là một Trojan của tiểu hành tinh Sao Mộc có quỹ đạo Điểm Lagrange L4 thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc. Nó được đặt theo tên anh hùng Hy Lạp Talthybius. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ngày 15 tháng 10 năm 1985 tại Flagstaff, Arizona ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài Quan sát Lowell.

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
1601--3564-talthybius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)