User Tools

Site Tools


1603--2971-mohr-la-gi

2971 Mohr là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1229.6049105 ngày (3.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1980. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Séc Josef M. Mohr.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
1603--2971-mohr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)