User Tools

Site Tools


1604--3063-makhaon-la-gi

3063 Makhaon
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Lyudmila Georgievna Karachkina
Ngày khám phá 4 tháng 8 năm 1983
Tên chỉ định
Đặt tên theo Machaon
Tên thay thế 1983 PV
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 731.094 Gm (4.887 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 821.244 Gm (5.490 AU)
Bán trục lớn 776.169 Gm (5.188 AU)
Độ lệch tâm 0.058
Chu kỳ quỹ đạo 4316.626 d (11.82 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 13.07 km/s
Độ bất thường trung bình 221.153°
Độ nghiêng quỹ đạo 12.172°
Kinh độ của điểm nút lên 287.871°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 116.1 km
Khối lượng 1.6×1018 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0324 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo 0.0614 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~122 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.6

3063 Makhaon là một tiểu hành tinh loại thiên thể Troia của Sao Mộc có quỹ đạo L4 Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc, trong nhóm Hy Lạp. Nó được đặt theo tên Hy Lạp cổ đại anh hùng Makhaon, người chiến đấu trong Chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Georgievna Karachkina ở Nauchnyj, Ukraina ngày 4 tháng 8 năm 1983.[1]

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • Orbital simulation from JPL (Java)
  • Ephemeris
  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003) Dictionary of minor planet names, Springer - p.252
1604--3063-makhaon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)